راهنمای بیماران
نحوه پذیرش
خدمات ارائه شده
بیمه های طرف قرارداد
تعرفه ها
تماس با بیمارستان
تقویم آموزشی
فرم شکایت آنلاین
ستاد هدایت دانشگاه
health tourism


لیست بیمه های طرف قرارداد

بستری

ردیف نام بیمه نوع قرارداد
1 بیمه تأمین اجتماعی بستری-سرپایی
2 بیمه خدمات درمانی+سایر اقشار+کارمندی+ایرانیان بستری-سرپایی
3 بیمه نیروهای مسلح بستری-سرپایی
4 بیمه دی بستری
5 بیمه معلم بستری
6 بیمه ایران بستری
7 بیمه دانا بستری
8 بیمه آتیه سازان حافظ بستری
9 بیمه البرز بستری
10 بیمه رازی بستری
11 بیمه سینا بستری
12 بیمه پارسیان بستری
13 بیمه کوثر بستری
14 بیمه میهن بستری
15 بیمه آرمان بستری
16 بیمه کارآفرین بستری
17 بیمه کمک رسان ایران(SOS) بستری
18 بیمه نظام مهندسی بستری
19 بیمه آسیا بستری
20 بیمه نوین بستری
21 بیمه ملت بستری
22 بیمه ما بستری
23 بانک ملی(بیمه البرز) بستری
24 بانک ملت بستری-سرپایی
25 بانک مسکن بستری
26 بانک کشاورزی بستری-سرپایی
27 بانک صنعت معدن بستری
28 بنک صادرات(بیمه ایران و SOS) بستری
29 بانک تجارت بستری-سرپایی
30 بانک سپه بستری-سرپایی
31 بانک رفاه کارگران بستری
32 بانک مرکزی بستری
33 صدا و سیما  بستری-سرپایی
34 دانشگاه آزاد اسلامی ساری نکا سوادکوه بستری
35 شرکت نفت بستری
36 بیمه سرمد بستری
37 بیمه تعاون بستری
38 بیمه تجارت نو بستری