تاریخچه بیمارستان
وضعیت کنونی بیمارستان
تیم مدیریتی
اخبار و وقایع بیمارستان
سیاست های اصلی بیمارستان
تماس با بیمارستان
تقویم آموزشی
فرم شکایت آنلاین
ستاد هدایت دانشگاه
health tourismتاریخچه بیمارستان

بیمارستان امیرمازندرانی با همت والا و پشتکار جمعی از پزشکان در مرکز شهر ساری پس از سالها تلاش و کوشش بی دریغ در سال 1375 تاسیس و به یادگار مانده است .

تاریخ صدور پروانه تأسیس:76/7/30

تاریخ بهره برداری:76/7/30

تاریخ اعتبار پروانه تأسیس(بهره برداری)بیمارستان:95/12/8

هیئت موسس بیمارستان امیرمازندرانی 

 • مرحوم دکتر فضل اله امید
 • دکتر پورستار
 • دکتر پرویز پورطباطبایی
 • دکتر محمدصادق زمانی
 • دکتر سید رضا شایسته
 • مرحوم دکتر حسن فشارکی زاده
 • دکتر حسن قادری
 • دکتر سید عبداله مدنی
 • دکتر ابوالحسن معینی
 • دکتر بهمن صمیمی
 • دکتر ابوالفضل هاشم اوغلی
 • مرحوم دکتر سید خسرو هادیان