تاریخچه بیمارستان
وضعیت کنونی بیمارستان
تیم مدیریتی
اخبار و وقایع بیمارستان
سیاست های اصلی بیمارستان
تماس با بیمارستان
تقویم آموزشی
فرم شکایت آنلاین
ستاد هدایت دانشگاه
health tourismتیم مدیریتی

اعضاء هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره:آقای دکتر عابدینی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل:آقای دکتر موسی نژاد

عضو هیئت مدیره و نائب رئیس:آقای دکتر رحمانیان

عضو هیئت مدیره :خانم دکتر یزدانی

عضو هیئت مدیره :آقای دکترشایسته آذر

عضو هیئت مدیره :آقای دکتر بریمانی

عضو هیئت مدیره :آقای دکتر مهدوی

 

رئیس:آقای دکتر افشین معلم سواسری

مترون و مسئول رسیدگی به شکایات:خانم طاهره امید

مسئولین فنی بیمارستان:

  • صیح:خانم دکتر ابطحی
  • عصر:خانم دکتر خداد
  • شب های زوج:آقای دکترکثیری
  • شب های فرد:آقای دکتر عابدینی

مسئولین فنی داروخانه:آقای دکتر ابوالحسن  معینی

مسئولین فنی رادیولوژی و سونوگرافی:آقای دکتر احمدشهاب کوثریان

مسئولین فنی آزمایشگاه:خانم دکتربرزویی

مسئولین ایمنی بیمارستان:خانم دکترخداد